ï"¿ LG Foto - Verksamhet

Verksamhet

Flygfotografering

Flygfotografering utgör den största delen i min verksamhet och behövs t.ex. när kommuner för stadsplaneringssyften skall dokumentera nuläget och även visa områden i förändring. Länsstyrelsen som ansvarar för kulturgeografiska riksintressen och miljöfrågor t.ex. i samband med sjöars igenväxning, insekter som orsakar skogsdöd eller soptippar med lakvatten, har också behov för dokumentation med flygfoton.

Gå till galleri för att se exempel på mina flygfoton.

Bildkokumentation

Fastighetsägare som vid större nybyggnation vill ha en dokumentation av byggandets framskridande (t.ex. dokumenterade jag byggnationen av Jönköpings nya Värmekraftverk) har också behov för flygfoton i kombination med foton tagna från marken.

Resereportage

För tidningar tillhandahåller jag kompletta reportage med bild och text. Tidigare publikationer var om Mexiko och Kenia. Följ länken till ett utdrag från mitt Kenia-reportage.

Mina kunder är:

-  kommuner
-  länsstyrelsen
-  företag
-  tidningar

Är Du intresserad och vill veta mer? Under kontakt hittar Du mitt telefonnummer eller Du kan lämna ett meddelande.

© LG Foto